برخی از خواص فلز طلا

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

طلا یكی از چگال ترین فلزات است. مكعبی از طلا به ضلع یك سانتیمتر دارای وزنی برابر ۱۹٫۲۵ گرم یا بیش از دوبرابر وزن یك سانتیمتر مكعب آهن است. طلای خالص آنقدر نرم است كه با ناخن می‌توان روی آن خراش انداخت. طلا در مقایسه با فلزلت دیگر از خاصیت ورقه و مفتول شدن بیشتری برخوردار است.طلا را می‌توان بصورت ورقه ای به ضخامت یكصدهزارم میلیمتر نازك كرد یا مفتولی از آن ساخت كه كه هر متر ۰٫۰۰۰۵ گرم وزن داشته باشد. نقطه ذوب طلا ۱۰۶۴٫۷۶ درجه سانتی گراد و نقطه جوش آن ۲۷۰۰ درجه سانتی گراد است. سختی این فلز بر حسب موس ۳-۲٫۵ و با مقیاس برینل مساوی ۱۸٫۵ است.

در بین رنگهای طلا زرد برای غالب طلا و جواهرسازان مقبولیت بیشتری پیدا كرده است و استفاده از آن متداول تر است. مصرف طلای سفید را معمولا برای الماس در نظر می‌گیرند زیرا از لحاظ همرنگی با آن توازن بیشتری دارد. طلای قرمز اكثرا همراه با طلای زرد بمنظور ایجاد تناسب در رنگ بكار می‌رود. طلای سبز رنگ نیزمعمولا برای كاربرد قطعات جواهری كه آنتیك دارند مورد مصرف قرار می‌گیرد.

هرگاه در آلیاژ طلا با نقره كه رایج ترین آلیاژ است ۵۰ تا ۶۰ درصد نقره بكار رود رنگ طلا زرد مایل به سفید كه اصطلاحا طلای گبری گفته می‌شود، خواهد شد و چنانچه ۲۵ درصد آن باشد رنگ آلیاژ حاصله سفید مایل به سبز می‌شود كه این هر دو در جواهرسازی كاربرد فراوان دارد. آلیاژ طلا با چند فلز دیگر كه اسامی آنها خواهد آمد به رنك سفید بوده و این آلیاژ از ۸۰ درصد طلا، ۱۶ درصد نیكل، ۳ تا ۴ درصد روی و گاهی ۱ درصد مس تشكیل شده است. آلیاژ طلا و مس با ۷۵ درصد طلا و ۲۵ درصد مس كه رنگ آن مایل به سرخ می‌باشد در صنعت سكه سازی كاربرد داشته و مس در این میان نقش سخت كننده را دارا می‌باشد. نكته مهم در اینجا این است كه طلای قرمز از طریق كاهش مقدار نقره و افزایش مس بدست می‌آید.

مقیاس عیار در حقیقت مقدار طلای خالص در ۲۴ قسمت قسمت از كل فلز است یعنی اینكه عیار طلای ۱۰۰ درصد خالص ۲۴ در نظر گرفته می‌شود به عبارت دیگر واژه عیار بیامگر میزان خلوص آن در ۲۴ قسمت می‌باشد. بهترین طلای تجاری كه در ساخت زیور آلات به كار می‌رود ۲۲-۱۴ عیار است. سكه های داخلی طلا عموما ۲۱٫۶ عیار هستند یعنی در آنها ۹۰ درصد طلا وجود دارد.

نسبت طلا را گاهی اوقات در هزار قسمت در نظر می‌گیرند با یك تناسب ساده می‌توان مثلا متوجه شد كه طلای ۱۸ عیار در چند هزار است.

پاسخ دهید